Publikation Forschung zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung

Zurück

Quellenangabe/ Reference:
Jörissen, Benjamin [Hrsg.]; Kröner, Stephan [Hrsg.]; Unterberg, Lisa [Hrsg.]: Forschung zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung. München : kopaed 2019, 236 S. - (Kulturelle Bildung und Digitalität; 1) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-184866 - DOI: 10.25656/01:18486
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184866 https://doi.org/10.25656/01:18486

Zurück