Çocukların ve Gençlerin Birlikte Yaptığı Tiyatro

BAG Spiel & Theatre, çocukların ve gençlerin ülke çapında ve uluslararası düzeyde çeşitli biçimlerde tiyatro yapmalarını sağlar. Alana dair tekliflerin daha da geliştirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi için yenilikçi altyapıları destekler.

Bu yaklaşım; iş alanının mesleki gelişimini destekleyen, deneyim paylaşımı ve bilgi transferi için fırsatlar sunan uzmanlar ve eğitmen eğitimi veren multiplikatörler için toplantı, konferans, eğitim, ileri eğitim ve sürekli eğitim işlemlerine yansıtılır.

Çocuklar ve gençler, soruları, dilekleri ve fikirleriyle BAG Spiel & Theatre etkinliklerinin odak noktasıdır. Dernek, nerede yaşadığınızdan ve nereli olduğunuzdan bağımsız biçimde katılım fırsatlarının nasıl güvenilir bir şekilde yaratılabileceği sorusuyla yoğun bir şekilde ilgilenmektedir, öyle ki tiyatro pedagojisiyle ilgili çalışmalar çocuklar ve gençler için değil, bilakis çocuklar ve gençler tarafından onlarla birlikte tasarlanır.