Öz Görevimiz

Almanya Federal Oyun ve Tiyatro Üst Birliği (BAG), çocuklar ve gençlerle birlikte yapılan tiyatro çalışmaları için Almanya’da kurulmuş bir çatı dernektir.

Bu çatı dernek, çocuklara ve gençlere ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitlilik sağlayacak şekilde, sanatsal ve estetik tiyatro çalışmalarını ve organizasyonlarını, tiyatro aracılığı ile derinlemesine düşünmeyi, tiyatro alanında inovasyonu mümkün kılmaktadır. Bir çatı organizasyon bilinciyle hareket eden derneğin tiyatro çalışmalarının rotasını, esasen sosyal bağlamda yaşanan güncel zorluklar belirlemekte ve dernek temel olarak yapısal, öznel, toplumsal alana etki etmektedir.

YAPISAL ALAN

BAG Oyun & Tiyatro, meslek, eğitim ve kültür politikaları açısından üye derneklerin güvenilir bir altyapı oluşturmaları için çalışmayı ve sunacakları her çeşit teklifi hazırlamayı üstlenir. Ulusal ve uluslararası projeler için tiyatro pedagojisi ve amatör tiyatro alanlarının yanı sıra okullarla, gençlerin yer aldığı bütün eğitim kurumlarıyla mevcut öğretim ve araştırmalar için iş birliği içinde finansman sağlar.

ÖZNEL ALAN

BAG Oyun & Tiyatro, çocukları ve gençleri üç açıdan güçlü kılar: Kendilerini ifade etme yeteneğinin yanı sıra yeni bir şey yaratma yeteneğini deneyimlemeleri için alan açar. Toplulukta diğerleriyle karşılaşmayı ve üretken iş birliğini destekleyerek, izleyici önünde ve izleyiciyle birlikte, sosyal-sanatsal konumlandırmayı sağlar. Oyun oynama sevincinin gelişimi, kültürel-estetik öğretimin mümkün kılınması ve yayılması yanında, sosyal oyun ve özgürlük alanlarının varlığı, çatı derneğin olmazsa olmaz karşılıklı bir dizi koşulunu temsil eder.

TOPLUMSAL ALAN

BAG Oyun & Tiyatro, üye derneklerin sunacakları tekliflerin mesleki yeterlilik ve inovatif açıdan gelişmeye devam etmesi için uygulama, teori ve yansıtma üzerine itici güç görevini üstlenir. Multiplikatörler (tiyatro ve sanat pedagogları, yaratıcı drama eğitmenleri, tiyatrocular, kolaylaştırıcılar, alan tutucular vb. gibi.) için eğitim ve ileri eğitimin yanı sıra ulusaşırı ve disiplinlerarası projeler ve ağlar sunar. Çatı derneğin temel amacı, demokrasiyi teşvik etmek, sivil toplum yetkisine sahip olmak ve Yaratıcı Drama Eğitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranışı ve Tutumuna İlişkin Etik Bildirgesini (ÜVET) temsil etmektir.

BAG Oyun & Tiyatro şu an, ülke çapında çocuklar ve gençler için çeşitli tiyatro önerileri geliştiren ve yürüten 21 üye derneği temsil etmektedir.

 

BAG Oyun & Tiyatro yönetim kurulu tarafından Nisan 2019 tarihinde kabul edilmiştir.