Sığınma ve Göç Bağlamında Tiyatro

Günümüzün Alman toplumu heterojen bir yapıya sahiptir ve çeşitli kültürel yaşam gerçeklikleri tarafından şekillendirilir. Peki, göç ve entegrasyon süreçleri bağlamında tiyatro çalışmalarının rolü nedir? Farklı kültürel geçmişlere sahip çocukların ve gençlerin kültürel katılımlarını tiyatro nasıl sağlayabilir?

Sığınma ve göç bağlamında yapılan kültürlerarası tiyatro çalışmaları, BAG Spiel & Theatre’ın ağırlıklı çalışma konusudur ve BAG Spiel & Theatre bu yaklaşımını tüm çalışma alanlarına yansıtır. Dernek; uzmanlar ve eğitmen eğitimi veren multiplikatörler için çeşitli ulusal ve uluslararası çalışma biçimleriyle, tiyatro projeleri ve yayınlar aracılığıyla mevcut yapıları nitelikli hale getirmek için destek olur ve kültürlerarası tiyatro çalışmalarında alana özel bilgi ve deneyim alışverişini teşvik eder.