ÜVET

Yaratıcı Drama Eğitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranış ve Tutumuna İlişkin Etik Bildirge (Sözleşme)

 

Bu bildirge, 30 Mart 2011 tarihinde ve yukarda belirtilen kurumlarca oluşturulmuş, Antalya’da açıklanmıştır. Bildirge, Ingilizce, Almanca ve Türkçe’ye uyumlu hale getirilmiştir. Diğer dillere çevrilerek yaygınlaştırılması umulmaktadır. Bildirge, 24 maddeden oluşmaktadır.

Bildirgenin amacı Yaratıcı Drama Egitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının yürüteceği çalışmalar kapsamında yüklenen aşağıdaki hak ve görevleri temel alan Yaratıcı Drama Eğitmenleri/Liderlerleri ve Tiyatro Pedagoglarının Uluslararası Etik Davranış Bildirgesini ( Sözleşme / Anlaşma ) oluşturmaktır.

Bildirge, eğitsel, sanatsal, ahlaki, vicdani ve entelektüel meslek etiğini konu alır. Yaratıcı Drama eğitimi ve tiyatro pedagojisi alanlarının içerik, süreç ve eğitimlerinde ilk, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ile tüm öğrenenlerin yararına çalışma sorumlulugu ilkesine dayanır. Bildirge; kamuoyuna, alandaki meslektaşlara, öğrencilere, öğrenenlere ve diger insanlara karşı örnek davranış sergilenmesini ve bu doğrultuda hareket edilmesini talep eder.

Bildirge, mesleklerini yürüten Yaratıcı Drama Egitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagogları için geçerlidir.

Etik Davranış Bildirgesi Yaratıcı Drama ve Tiyatro Pedagojisinin profesyonelleşmesine ve kamuoyuna tanıtılmasına hizmet eder.

Yaratıcı Drama Egitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagogları Etik Bildirgesi mesleki etik ile doğru mesleki davranışa ilişkin ifadeleri birleştirir.

Yaratıcı Drama Egitmenleri/Liderleri ve Tiyatro Pedagogları, Etik Davranış Bildirgesinin sürekli olarak iyileştirilmesi üzerinde çalışmakla yükümlüdürler. Yaratıcı Drama ve Tiyatro Pedagojisi eğitimi veren yerler, dernekler, kurum ve kuruluşlar bu bildirgeyi kendileri için bağlayıcı ve genel olarak geçerli hale getirmekle ve bildirgeye uymakla, bildirgeyi ilkeleri doğrultusunda geliştirmekle ve üyeleri tarafından bildirgenin anlaşılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği ve Tiyatro Pedagogluğu meslek grubundan olanlar, bildirge doğrultusunda hareket edeceklerini kamuoyuna duyururlar.

 

Download ÜVET - turkiye