Home

Das Übereinkommen

|Über Üvet|
|deutsch| |english| |turkiye| |l'italiano| |ελληνικά| |hrvatski| |polski| |русский| |فارسی|

Međunarodni sporazum o ponašanju i etici dramskih pedagoginja i pedagoga

Kontaktna adresa

Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Spiel und Theater
Simrockstrasse 8, D-30171 Hannover
Çağdaş Drama Derneği (ÇDD)
Kocatepe Mah. Selanik Cad. Mehtap Apt.
41/2 Kızılay - Ankara

© Ömer Adigüzel, Romi Domkowsky, Ute Handwerg, Klaus Hoffmann, Gerd Koch, Sinah Marx, Inci San #

Preambula

Ovaj sporazum su objavili BAG Spiel & Theater i ÇDD (Çağdaş Drama Derneği) u Antaliji (TR) 31. ožujka 2011. Njemačka, engleska, turska i hrvatska verzija sporazuma vrijedi jednako. Objave u drugim jezicima bi bile poželjne.

Ovaj sporazum se sastoji od 24 članaka.

Cilj je, da se ovdje formulira sporazum o ponašanju i etici dramskih pedagoginja i pedagoga. Oni čine fleksibilan okvir za svoj rad, koji se temelji na samonametnutim pravima i obvezama.

Ovaj sporazum formulira moralnu teženu, savjesnu i intelektualnu, socialnu kao pedagošku i umjetničku profesionalnu etiku. On se temelji na načelu odgovornosti i radi za dobrobit školaraca/učenika/studenata u dramskom pedagoškom kontekstu/procesu/obrazovanju. Također zahtjeva uzorno ponašanje kao i pojavljivanje na javnim mjestima u usporedbi s kolegama, školarcima/učenicama/studentima kao i bližnjima općenito.

Ovaj sporazum vrijedi za dramsku pedagoginju i dramskog pedagoga u obavljanju svoje profesije.

Ovaj sporazum o etici i ponašanju služi profesionalizaciji i vanjskom prikazu dramske pedagogije.

Ovaj sporazum za dramsku pedagoginju i dramskog pedagoga kombinira izvještaje o profesionalnoj etici s onima s dobrim profesionalnim ponašanjem.

Dramske pedagoginje i dramski pedagozi obvezuju se na stalnom radu i poboljšanju ovog sporazuma o etici i ponašanju. Škole, institucije, udruge i organizacije iz dramskog obrazovanja obvezuju se stavljanjem ovog sporazuma učinkovito u javnost, kao i proširenjem na ostale obvezujuće načine. Također moraju dalje raziti ovaj sporazum u smislu svojih principa i svojim članovima razumljivo približiti. Članovi stručne skupine dramskih pedagoginja i pedagoga čine i objavljuju pravila etike i ponašanja po kojima djeluju.Članak I: Definicije

1 Dramska pedagoginja i dramski pedagog

Dramska pedagoginja i dramski pedagog nazivamo osobama, koji uz pomoć kazališta/drame/ izvođenja/izvedbene umjetnosti sa svojim metodama i namjerama u školama , u visokim školama, na fakultetima, na mjestima obrazovanja i u neformalnim sektorima obrazovano i umjetničko djeluju.
Slijedeće varijante o imenovanju struke su ravnopravne: dramska učiteljica i dramski učitelj, učiteljica i učitelj scenske/izvedbene umjetnosti, glumačka pedagoginja i glumački pedagog, pedagoginja kulture i pedagog kulture.
Odnosne nacionalne i/ili kulturne oznake moraju se uzeti u obzir.

2 Učenici

Učenici se nazivaju školarci, studenti, djeca, mladež i odrasle osobe, čiji je napredak utjecao na estetske i obrazovne aktivnosti uz dramske pedagoginje i dramskog pedagoga.Članak II: Profesionalna etika

3 Ljudsko dostojanstvo

Dramska pedagoginja i dramski pedagog uvjek djeluju u svjesnosti o potrebi poštivanja dostojanstva svakog pojedinog čovjeka u pravno obvezujući način. Osobito se ta svijest odražava u njihovom radu, koja se temelji na ideji, da se autonomija svakog pojedinca i izrazi koje čine, moraju uzeti za ozbiljno.

4 Primjena međunarodnih pravila

Slijedeće međunarodne deklaracije, sporazume, obveze i konvencije, koje su relevantne za struku i odnose se na civilno društvo, također su primjenjive:

 • Opće deklaracije o ljudskim pravima
 • Međunarodna obaveza o građanskim i političkim pravima
 • Međunarodna obaveza o imovinskim, socialnim i kulturnim pravima
 • Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
 • Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
 • Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
 • Konvencija o pravima djeteta
 • Konvencija o autohtonom i plemenskom narodu (ILO-konvencija 169)
 • Konvencija za zaštitu nematerijalne kulturne baštine
 • Konvencija o minimalnoj dobnoj granici za prijem u radni odnos (ILO-konvencija 138)
 • Konvencija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, uključujući i dodatni protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno žena i djece
 • UNESCO Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja
 • Milenijska deklaracija UN-a
5 Kosmopolitanizam/Zabrana ekonomskog iskorištavanja

Dramska pedagoginja i dramski pedagog proširuju učenicima horizont kroz svoj rad, s obzirom na njihovo opažanje svijeta i sebe, na različitosti i raznovrsnost, također socijalno estetskih istraživanja i dizajna. Interes i motivacija učenika, njihovo zdravlje, njihovo blagostanje i njihov osobni razvoj, kao i razvoj njihovih vještina, uvijek su od veće važnosti nego bilo kojih ciljeva povezanih s formalnim ili financijskim uspjehom.

6 Povjerljivost

Dramska pedagoginja i dramski pedagog obavezuju se, da tretiraju bilo kakve informacije, koja su njima povjerena u toku svoga rada na povjerljivi način, kako bi zaštitili učenike i donošenja takvih informacija bilo kojoj trećoj osobi. Oni također prate mandat za zdravlje, dobrobit djeteta i zaštitu mladih.

7 Nedopuštena sredstva

Dramska pedagoginja i dramski pedagog obavezuju se, da spriječe korištenje nedopuštenih sredstava i da izbjegivaju opasnost od ovisnosti. Oni protive negativne utjecaje vlastitim primjerom, objašnjenjem i vježbama ponašanja.

8 Međunarodna i međukulturalna orijentacija

Dramska pedagoginja i dramski pedagog kao naravno nastoje surađivati na humani, trans kulturalni način i vide potrebu, da poboljšaju svoje vještine u ovom području. Oni rade s drugim profesijama interdisciplinarno.

9 Poznavanje akademskog diskursa

Dramska pedagoginja i dramski pedagog su uključeni u obrazovne i umjetničke diskurse i upoznavaju učenike s njihovim različitostima.Članak III: Profesionalno ponašanje

10 Opće pravilo ponašanja

Ovaj sporazum omogućuje niz smjernica za ponašanje i etiku, koja je ukorijenjena u sustavu normi i vrijednosti. Članovi stručne skupine dramskih pedagoginja i pedagoga se obvezuju, da obavljaju svoj stručni rad u skladu s općim i posebnim pravilima ponašanja. Oni se potiču na razmišljanje o vlastitim i drugim normativnim pojmovima.

11 Načelo o interakciji između učenika i pedagoga

Kada rade zajedno, odnos između dramskih pedagoginja/pedagoga i učenika karakterizira uzajamno poštovanje i spriječavanje diskriminacije, kao i namjeru za poticanje samostalnosti i socijalni, kognitivni, etički, estetski i individualni razvoj osobe.

12 Punoljetan čovjek

Punoljetan čovjek je također cilj dramske pedagogije. To pokazuje potreba, učenicima omogućiti, da svoje ideje dopuste i izraze. Dramska pedagoginja i dramski pedagog uključuju učenike, da sposobno preuzmu odgovornost za svoje postupke i u procesu donošenja odluka.

13 Rad s kolegama

Radni odnos između kolegica/kolega karakterizira dobrovoljno prihvaćanje pravila ovog sporazuma. Unutar profesije postoji također središnji princip jednakosti. Dramska pedagoginja i dramski pedagog obavezuju se, da ojačaju status profesije u cjelini s obzirom na kriterije iz ovog ugovora i da izbjegnu bilo kakvu štetu na njega.

14 Jačanje potencijala učenika

Dramska pedagoginja i dramski pedagog nastoje djelovati na odgojni i odgovorni način, koji služi i konsolidira učenike u fizičkom, kognitivnom, emocionalnom, društvenom, umjetničkom i u uspješnom razvoju. Oni podržavaju učenike u izgradnji kapaciteta (capacity-building), u osobnom i društvenom angažmanu (empowerment) i razvoju mreže (developing networks) kao i u orijentaciji na temelju njihovih resursa.

15 Jednakost i poštovanje

Dramska pedagoginja i dramski pedagog poštivaju jedinstvenu prirodu učenika, koju tretiraju na isti način, bez obzira na spol, socijalnu, kulturnu, obiteljsku, vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju, fizičko stanje, pogled na svijet, političko uvjerenje ili financijsku situaciju. Dramska pedagoginja i dramski pedagog također pazi, da učenici tretiraju jedni druge s poštovanjem.

16 Razmatranje stanja učenika

Sve kazališne obrazovne mjere prilagode se dobi, iskustva i trenutnom fizičkom i psihičkom stanju učenika.

17 Razmatranje životne sredine

Dramska pedagoginja i dramski pedagog nastoje, u vezi uvjeta, razmotriti socijalnu sredinu (npr. obitelj, obrazovanje, zanimanje) i podrijetlo učenika s obzirom na zahtjeve procesa, koji su oni uspostavili. Oni su osjetljivi na interkulturalna pitanja.

Dramska pedagoginja i dramski pedagog uče učenike svoje prednosti i potencijale, tako da ih potaknu, da preuzmu inicijativu kao pojedinci s obzirom na dizajn i umjetnički izraz.

Dramska pedagoginja i dramski pedagog uče svoje učenike, da poštuju različite životne stilove i razviju osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i sudjelovanja u društvu, sa ciljem da im pomognu se nositi sa životom u (nacionalnim i globalnim) zajednicama.

18 Uspostavljanje povjerenja

Dramska pedagoginja i dramski pedagog nastoje pronaći rješenja koja su otvorena, suradnička, poštena i humana prilikom rješavanja sukoba. Oni daju učenicima osjećaj povjerenja od samog početka.

19 Zabrana uporabe sile

Dramska pedagoginja i dramski pedagog ne koriste bilo kakvu silu kad rade s učenicima i ne uključuju bilo kakvu mentalnu prisilu. Oni ne podržavaju uporabu sile.

Dramska pedagoginja i dramski pedagog izbjegavaju djelovati na način, koji bi mogao snositi negativne posljedice na učenike. Točnije, oni ne toleriraju bilo koji oblik zanemarivanja ili zlostavljanja.

20 Samokritičnost

Dramska pedagoginja i dramski pedagog su spremni, da se kritiziraju i svjesni su svoje uloge u pružanju primjera i u smislu ponašanja i etike. Po potrebi oni traže stručne savjete od kolegica/kolega ili odgovarajućih profesionalnih udruga.

21 Ciljevi ponašanja

Dramska pedagoginja i dramski pedagog uče učenike, da se ponašaju na društven, prihvatljiv, pošten, odgovoran i dobro informiran način i da također preuzmu aktivnu ulogu u društvu.

22 Pripreme za nove izazove

Dramska pedagoginja i dramski pedagog potiču učenike u stjecanju novih znanja i prilikom isprobavanja novih pristupa u području kazališta, obrazovanja i ponašanja. Oni daju smjernice za učenike u profesionalnom i dugoročnom načinu, tako da se nose uspješno sa potencijalnim rizicima u novim, iznenađujućim i nestabilnim situacijama.

23 Međunarodna suradnja

Dramska pedagoginja i dramski pedagog zajedno rade na nacionalnoj i međunarodnoj razini sa drugim sličnim pojedincima i zanimanjima.

24 Klevetanje

Neprilagođene primjedbe tj. klevetanje treba izbjegavati.

Dramska pedagoginja i dramski pedagog također izbjegavaju stvaranje klevetničke primjedbe o kolegicama/kolegama, posebno s obzirom na obrazovne/umjetničke sposobnosti, profesionalne izvedbe ili samopoštovanja.

Oni poštuju i štite metode rada i rezultate svojih kolegica/kolega.


Antalija (TR), 31. ožujak 2011

prvi potpisnici:
Dr. Ömer Adigüzel (ÇDD) Prof. Dr. Gerd Koch (BAG Spiel & Theater)

Prevod:
Brigitta Miskovic
* voditeljica prodaje i predstave u kazalištu u Hanoveru i Hildesheimu, Njemačkoj
* tumačica i prevoditeljica>>> Download ÜVET - hrvatski