Uluslararası Tiyatro

Uluslararası tiyatro çalışmaları, BAG Spiel & Theatre’ın kuruluş amacıyla sıkı sıkıya örtüşmektedir. Dernek, geniş kapsamlı girişimleriyle bu alana ivme kazandırmaktadır.  

1980'lerden beri BAG Spiel & Theatre, Avrupa ve uluslararası düzeyde çok sayıda oyuncu ve kurumla iş birliği yaparak tiyatro profesyonelleri, çocuklar ve gençlerle tiyatro karşılaşmaları, çocuk ve gençlik tiyatro festivalleri, uzman konferansları vb. gibi uzman buluşmaları organize etmektedir.

Dernek örnek projeler başlatmakta, uluslararası tiyatro etkinlikleriyle bağlantı kurmakta, uluslararası komisyonlarda kültür, eğitim ve gençlik politikası girişimlerini üstlenmekte, bunların sonuçlarını yayımlamakta ve çok çeşitliliğe yönelik proje deneyimi ile küresel ve kültürlerarası bir dünyada profesyonel söylemin derinleşmesine ve nitelikli duruma getirilmesine katkı sağlamaktadır.

Verdiği proje desteklerinin yanında, derneğin uluslararası çalışmalarının şu anki odak noktası; Gana, İsrail ve Türkiye ile uzun vadeli ikili iş birliklerini sürdürmek ve bunun yanı sıra Küresel Güney'deki ülkelerle kalkınma odaklı işbirlikleri gerçekleştirmektir.

Uluslararası faaliyetlerin önemli bir amacı da uluslararası tiyatro çalışmalarının bağlı bulundukları uzmanlık yapısı içinde geliştirilmesi, yoğunlaştırılması ve bu çalışmalarla ilgili bağlantılar oluşturulmasıdır.

BAG Spiel & Theatre şu anda, tüm dernek yapısının sürekli olarak geliştirilmesi ve nitelikli duruma getirilmesinin yanı sıra karşılıklı bilgi aktarımının teşvik edilmesi ve yoğunlaştırılması anlamını taşıyan uluslararası hale gelme sürecinden geçmektedir. Uluslararası iş birliğinin potansiyelleri süreç içinde görünür kılınmakta ve organizasyon yapısına verimli bir şekilde entegre edilmektedir. Bu süreçte, çalışmalara katılan herkesin sosyal, pedagojik ve sanatsal uzmanlığı tanınırken, çocukların ve gençlerin birlikte yaptığı tiyatro çalışmaları ve alan uzmanları güçlendirilmekte ve nitelikli hale getirilmektedir.